Zomer 2021

Zomer 2021

Sfeerbeeld familiekamp Albesti zomer 2018

Van 1 juli tot 10 juli mocht ik (Krista) weer in Roemenië zijn. Door corona konden we 1 jaar zelf niet fysiek aanwezig zijn. Jammer genoeg had Geert nog geen verlof.
Hieronder een verslagje over zomerkamp - sponsorkinderen - jeugdwerk - Albesti

Sponsorkinderen
De eerste dagen was ik in Valchid te gast bij Ligia, die dagelijks de sponsorkinderen opvangt en begeleidt.
Met trots kon ze melden dat alle kinderen het goed gedaan hebben op school en mogen doorstromen naar een hogere klas.
Bij 1 familie is de papa enkele maanden terug gestorven en het gezin blijft achter met 8 kinderen. Daar er geen inkomen is worden ze extra gesteund met voedselpakketten.
 Ligia beëindigde haar eerste jaar sociale assistente met mooie resultaten.
Het werd ook een blij terugzien met enkele van de sponsorkinderen.

Jeugdwerk
Verder mocht ik ook jeugdleider Lupsa Dan bij hem thuis ontmoeten en we hadden samen goede gesprekken. Onder de jeugd is daar momenteel een opwekking bezig. Ze richtten er Youth Alive Romania op die je ook op YouTube kan volgen. Ook in een naburig dorp doet hij wekelijks een programma met Roma kinderen en brengt daar voedsel.

Albesti
De andere dagen werkte ik mee met Hartslag (we waren met 10) om vanuit Metro Ministries naar Albesti te gaan waar een heel arme Roma-gemeenschap is die we al jaren ondersteunen.
We brachten er gedurende de week het verhaal van Jona met toneel, zang, spelletjes en knutselmomenten.  Ninevé werd Albesti..
Het was een hartverwarmend weerzien en een rijke tijd samen.
Ondertussen is er in Albesti ook een zorghuis van Metro van waaruit dagelijks aan alfabetisering wordt gedaan en waar ook bijeenkomsten met vrouwen of mannen worden gehouden.
Wij organiseerden een namiddag ‘Kind en Gezin’, waarbij onderwijs werd gegeven over hechting, verzorging,... en daarnaast hebben we ook alle baby's een badje gegeven en verzorgd.  De mama's kregen een basispakket verzorgingsmiddelen mee en dit zal verder in het jaar opgevolgd worden door de sociale assistente aangesteld door Metro. Zo werd ook de start gegeven van een ‘melkcampagne’, daar enkele baby’s serieus ondervoed waren.
We hielden ook een soort gratis markt waar mensen zelf kledij en schoenen mochten kiezen. Dit waren kleren die opgestuurd waren vanuit hier. 
Verder sloten we af met een hamburgerfeest.
Het werd een gezegende tijd, die met veel traantjes werd afgesloten.

Zorghuis Albesti
Er zijn plannen om het zorghuisje verder uit te bouwen en te voorzien in douches en een paar wasmachines. De mensen in Albesti beschikken niet over badkamer of stromend water  en wassen zich in het beekje voor hun deur.

Honing
Ik heb opnieuw honing mee genomen, dus die kan weer aangekocht worden en de opbrengst gaat volledig naar het broodproject van de sponsorkinderen

Halverwege augustus komt Rares opnieuw een volle maand naar Kuurne om een vakantiejob te doen in Waak om zo in zijn studiegelden te kunnen voorzien.

Spreek mij gerust aan als je meer wil weten over de projecten in Roemenië.
Wie weet denk je erover na om eens mee te gaan met de Warmevoeten actie in de kerstvakantie. Indien mogelijk zouden we dit graag weer organiseren.

Zomer 2021
Zomer 2021
Zomer 2021
Zomer 2021
Zomer 2021
Zomer 2021
Zomer 2021
Zomer 2021
Zomer 2021