Schoolsponsorprogramma 2022-2023

Schoolsponsorprogramma 2022-2023

Plechtige start schooljaar 2019-2020

Net zoals vorig jaar zijn er ook dit schooljaar weer 11 sponsorkinderen.
Eigenlijk zouden we nog 4 andere kinderen willen sponsoren maar hiervoor ontbreken nog de middelen.

Soms vragen mensen zich af wat voor zin het allemaal heeft?
Lees dan maar eens het getuigenis van Denisa en de andere positieve ontwikkelingen die beschreven staan bij het voorgaande schooljaar 21/22:
Schoolsponsorprogramma 2021/2022

Voor €30 per maand/per kind kunnen we hen naar school sturen en zorgen we voor gepaste kledij en nodige middelen en krijgen ze naschoolse opvang en een picknick om mee te nemen naar school.
Mocht je dit werk willen steunen dan kun je contact met ons opnemen voor verdere info.
Dit kan via +32-495180043 of via ‘Inschrijven’