Schoolsponsorprogramma 2021-2022

Schoolsponsorprogramma 2021-2022

Plechtige start schooljaar 2019-2020

Dit schooljaar zijn er 11 sponsorkinderen.

Soms vragen mensen zich af wat voor zin het allemaal heeft?
Het mooiste getuigenis dat het wel degelijk zin heeft is dat van Denisa. Zij komt uit een arm Roma gezin dat jaren terug ondersteund werd door Metro Ministries. Hierdoor kreeg zij de kans om verder te studeren. Denisa is ondertussen afgestudeerd als lerares en kon in 2019 starten in de plaatselijke dorpsschool in Valchid. Op haar beurt wil zij zich nu inzetten voor de andere Roma kinderen in het dorp. Wat jaren geleden gezaaid werd wordt nu geoogst!!

Tijdens het schooljaar krijgen de kinderen naschoolse opvang onder begeleiding van Ligia Grancea.

Verder zijn er nog andere positieve ontwikkelingen:
-Door de inzet van Ligia voor de Roma gemeenschap in Valchid werd ze gevraagd door de gipsy president van het district Sibiu of zij de Roma gemeenschap van Valchid en Hoghilag wil vertegenwoordigen en ze heeft dit ook aanvaard. Dit is een grote erkenning van de Gipsy gemeenschap.
-De burgemeester heeft ook haar medewerking gevraagd om een project op te zetten genaamd "Eco Volunteers", wat wel lijkt op het mooimakers project bij ons. Samen met de kinderen van het 5de tot 8ste leerjaar mogen zij voorstellen doen tot behoud van de natuur. Ook onze sponsorkinderen zullen deelnemen. Hun eerste project in samenwerking met de overheid is het aanpakken van een vuilnisbelt die afgelopen jaren ontstaan is op het einde van de straat.
Ze zullen dit gaan opruimen waarvoor er ook afvalcontainers geplaatst zullen worden.

Voor € 30 per maand/per kind  kunnen we kinderen laten deelnemen aan het schoolsponsorprogramma en hen zo op weg helpen en kansen bieden.
Mocht je dit werk willen steunen dan kun je contact met ons opnemen voor verdere info.
Dit kan via +32-495180043 of via ‘Inschrijven’