Schoolsponsorprogramma 2017-2018

Schoolsponsorprogramma 2017-2018

Voortzetting naschoolse opvang Roma kinderen.

Voortzetting schoolsponsorprogramma wegens geboekte resultaten. 4 kinderen behaalden hun getuigschrift van het eerste leerjaar.

Het schoolsponsorprogramma dat we starten in 2016 werpt zijn eerste vruchten af. 4 meisjes kregen de kans om naar school te gaan en hebben ook hun eerste getuigschrift behaald.

We willen deze kinderen verder ondersteunen maar ook nog anderen de kans geven om naar school te kunnen gaan.


We zijn nu al een 6-tal jaar betrokken bij diverse projecten in Roemenië en telkens laten wij ons verder leiden door omstandigheden die ons pad kruisen.
Ditmaal kwam er een voorstel van Ligia Grancea, een jonge vrouw uit het dorp Valchid, waar we ons ondertussen kind aan huis voelen. Ligia kreeg op haar hart om kinderen uit het dorp, die nog nooit naar school zijn geweest, een kans te bieden door hen te voorzien van de nodige kledij, hygiëne, schoolmateriaal en een maaltijd. Naast dit alles wil ze ook naschoolse opvang bieden zodat de kinderen ten minste aan een tafel hun huiswerk kunnen maken.

Terug naar school lijkt voor ons zo normaal maar Stefania (12jaar) en Ionela (11jaar) en vele andere kinderen kregen nog nooit de kans om dit te doen. Zij leven in zeer armoedige omstandigheden. Hun thuis is veelal een hutje opgetrokken uit takken en leem,  bestaande uit één kamer zonder vloer, geen keuken en vaak onvoldoende bedden waardoor kinderen gewoon op de grond moeten slapen.
Willen we hen uit deze vicieuze cirkel van armoede halen dan is degelijk onderwijs alvast een goed begin.

Voor € 30 per maand/per kind  kunnen we hen op weg helpen en kansen bieden.

Mocht je op je hart hebben om dit werk te steunen dan kan je contact opnemen met ons voor verdere details.

Geert en Krista Verthé – Dufour
tel +32495180043
e-mail shelter.house.romania@gmail.com

School sponsorprogramma 2017-2018
School sponsorprogramma 2017-2018
School sponsorprogramma 2017-2018
School sponsorprogramma 2017-2018
School sponsorprogramma 2017-2018