Impact Covid-19

Impact Covid-19

Covid-19

Covid-19 trof vooral ook de allerarmsten in Roemenië.
Dit was de situatie in mei 2020.

Impact Covid-19 (mei 2020)

- Roemenië kent een strenge lockdown. Mensen mogen enkel nog buiten komen voor inkopen in de plaaselijke winkel(s) mits de nodige papieren.

- Prijzen in de plaatselijke winkels zijn enorm gestegen. (De één zijn dood is de ander zijn brood)

- De meeste Roma zijn tewerkgesteld als dagloner of afhankelijk van bedelen. Gezien de lockdown valt elke werkgelegenheid hierdoor weg. Er is echter geen sociaal vangnet waardoor vele gezinnen zonder inkomen komen te staan. Het gevolg is dat er ook geen geld meer is voor voedsel.

- Onze prioriteit momenteel is het financieel ondersteunen om voedselpakketten samen te stellen en uit te delen aan de allerarmsten.

- De scholen zijn gesloten en ook onze naschoolse opvang ligt momenteel stil. Door de nauwe samenwerking in het verleden met de burgemeester in het district waar Valchid toe behoort heeft onze vrijwillige medewerkster (Ligia) een vergunning gekregen om langs te mogen gaan bij de gezinnen om te zien hoe we hen kunnen helpen.

- Gain, het transportbedrijf uit Nederland waar we mee werken, is in mei 2020 weer opgestart en brengt al hulptransporten naar vluchtelingkampen in Griekenland. We hopen dat transport naar Roemenie ook snel weer mogelijk is en er een zending kan gebeuren begin juni...Ondersteuning voor dit transport is meer dan welkom..

- Het sorteren van goederen in ons magazijn ligt stil. We hopen binnenkort opnieuw te kunnen opstarten.

- Het familiekamp in Albesti geoganiseerd door Hartslag gaat deze zomer niet door.