Bouw Waterputten 2013

Bouw Waterputten 2013

Waterput Valchid.

De nood aan proper drinkwater is groot.

De mensen drinken uit de sloot of ondiepe putten gevuld met vervuild oppervlaktewater met allerlei ziekten tot gevolg. Dankzij de steun van de Stedelijke Basisschool Noord Hulste, Firma Ripal en Bridge of Hope konden wij 4 waterputten laten bouwen. Twee in de Roma gemeenschap van Valchid en twee in Albesti.