Afvalproject Albesti 2016

Afvalproject Albesti 2016

Leven op een berg afval.

Afval en zwerfvuil zijn een algemeen probleem.
Naast het plaatsen van afvalcontainers, in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten, willen we de mensen blijvend sensibiliseren en acties ondernemen om samen met de inwoners van Albesti, het zwerfvuil op te ruimen.

Wat werd er gerealiseerd:

De eerste 2 weken van juli 2016 werden er, door het team van Loes en Guy Opdekamp en Giulia Eicher samen met nog een team uit Zweden, kinderkampen georganiseerd in de Roma gemeenschap van Albesti met als thema afval. Met de kinderen en volwasenen werd er gewerkt aan het opruimen van het zwerfvuil (bijna 2 containers werden afgevoerd) Maar ook het minderwaardigheidsgevoel dat sterk leeft onder Roma werd aangepakt. Je bent geen afval maar een parel in Gods hand. De burgemeester van Albesti was zo onder de indruk van de reeds geboekte resultaten dat hij bereid was om op onze vraag in te gaan om ook een afvalcontainer te voorzien die op regelmatige basis zou geledigd worden. Hij merkt op dat niet alleen de omgeving veranderde maar ook dat de Roma mensen zelf een andere mentaliteit krijgen. En dat was voor ons een hele bemoediging. We konden hem uitleggen dat God ook mensen innerlijk kan veranderen en herstellen.
Verder willen we ook de Stedelijke Basisschool Noord Hulste en Ann Delaere bedanken voor hun financiële steun.

Wat vooraf ging:

In de zomer van 2016 willen we het afvalprobleem aanpakken in het dorp Albesti. We plannen om enkele afvalcontainers aan te kopen en deze, in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten, op regelmatige tijdstippen te laten ledigen.  Om de mensen te sensibiliseren willen we ook een campagne voeren en samen met de inwoners van Albesti een opruimactie organiseren.

Wil je hieraan meewerken of heb je nog ideeën, contacteer ons gerust.

Steun dit project door te storten op rekening BE23 0358 4368 1991 op naam van Geert Verthé met vermelding "AFVAL 2016"
We houden je persoonlijk op de hoogte waarvoor dit geld besteed wordt.

shelter.house.romania@gmail.com

Gsm +32. 495 18 00 43

Geert en Krista Verthé-Dufour

Afvalproject Albesti 2016